Subsidies

Subsidies voor sportverenigingen

TeamSport 24 is samen met zijn partners en adviseurs welbekend met de subsidiemogelijkheden voor sportverenigingen en stichtingen.

Met ons netwerk van specialisten in sport en subsidies kunnen wij u ondersteunen bij het vinden en benutten van diverse subsidies.

Subsidie-onderzoek

Wij brengen in kaart welke subsidiemogelijkheden er zijn voor uw vereniging of voor een bepaald project. Ook adviseren wij hoe u nog meer kans maakt op meer of andere bestaande subsidieregelingen.

Subsidie-aanvraag

Onze partners kunnen uw subsidiemogelijkheden verder uitwerken en indienen. Voor uw vereniging/project schrijven wij een projectplan wat ingediend moet worden bij de subsidie aanvraag. Dit gebeurt allemaal op basis van ‘no cure, no pay’, u betaalt ons alleen als uw plan door de subsidie instantie is goedgekeurd.

SUBSIDIEPROCES

Hoe verloopt een subsidie-aanvraag?

Subsidie-onderzoek

Voorstadium

Om het meest succesvol te zijn bij het aanvragen van subsidies, is het van belang dat u direct de subsidiemogelijkheden in kaart hebt. Het is namelijk van belang dat het project dusdanig wordt ingericht dat u een maximale kans heeft op subsidies.

Ook kan het zo zijn dat een beschikbare subsidie alleen wordt toegekend vóórdat u daadwerkelijk de investering uitvoert. Het beste is daarom dat onze partners al vroeg in het stadium hierbij betrokken worden. Bij aanvang zal er een subsidie-onderzoek opgestart worden met als resultaat een rapport. Met de uitkomsten van dit rapport kunt u eventueel wijzigingen aanbrengen in uw plannen met betrekking tot subsidies.

Subsidie-aanvraag

Indienen van de subsidie-aanvraag

In deze fase hebben we het project vastgesteld en wordt de subsidie-aanvraag ingediend. Het is nu afwachten of de betreffende instantie de subsidie toekent.

Afhankelijk van de subsidie kan het project al gestart worden of moet er gewacht worden op uitsluitsel van de betreffende instantie.

Toekenning

U krijgt uw subsidiegeld

De subsidie-aanvraag is positief beoordeeld en u mag binnenkort uw geld ontvangen. Maar dat betekent niet dat hiermee het subsidietraject is afgerond.

Het is van groot belang dat u de administratie op een juiste manier uitvoert. Dit is één van de eisen bij een subsidietoekenning. Doet u dit verkeerd, dan loopt u het risico om het subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terug te moeten betalen.