Afvalverwerking bij sportverenigingen

Het verzorgen van afvalverwerking voor sportverenigingen

Alle sportverenigingen hebben te maken met het verzamelen van afval. De meeste verenigingen doen weinig tot niets aan het scheiden van deze afvalstroom. Toch kan men een mooie financiële besparing halen uit het scheiden van eigen afval. En behalve een financieel voordeel behoort ook een sportvereniging duurzaam mee te denken met ons milieu. TeamSport 24 heeft met zijn partners een milieuplan ontwikkeld. Daarnaast hebben we ook financiële afspraken gemaakt met betrekking tot de logistieke afhandeling van het afval.

Contract afvalcontainer

Voor het periodiek legen van uw afvalcontainer hebben wij een aantal partners. Afhankelijk van uw locatie kunnen er verder afspraken gemaakt worden. Dit met als te besparen op uw huidige contract.

Recyclingcontainer

Verdien extra inkomsten door het plaatsen van een recyclingcontainer bij uw vereniging. TeamSport 24 biedt hiervoor tezamen met zijn partner een mooie oplossing.

SportMilieuPlan - SMP

Door het implementeren van ons SMP kunt uw vereniging geld besparen en u doet als vereniging ook nog mee met het verbeteren van ons milieu. Dit kan al tegen zeer geringe kosten.

Bedrijfsreinigingsrecht

In veel Nederlandse gemeentes betaalt iedere sportvereniging het bedrijfsreinigingsrecht. Hoe kunnen deze kosten tot een minimum beperkt worden?

Contract Afvalcontainer

Collectiviteitsafspraken voor periodiek ledigen afvalcontainer

Bij de meeste sportverenigingen wordt periodiek het afval opgehaald. In veel gevallen gebeurt dit op afroep wanneer de container vol zit of is er sprake van een periodieke lediging. De ervaring leert dat sportverenigingen de hoofdprijs betalen voor deze ledigingen. TeamSport 24 heeft met een aantal afvalverwerkingsbedrijven afspraken gemaakt die leiden op jaarbasis tot een flinke besparing. Kleine moeite met een mooie resultaat…

SMP - SportMilieuPlan

Ga slimmer om met uw afvalstroom en verdien geld

Veel sportverenigingen doen weinig tot niets aan het scheiden van hun afvalstroom. Daarmee is de hoeveelheid restafval de grootste stroom binnen een vereniging. En laat dat nu ook net de duurste afval zijn om af te voeren. Onze ervaring leert dat bij een gemiddelde sportaccommodatie 60% van het afval bestaat uit kunststof. Het recyclen van kunststof is kosteloos. Met het SMP (SportMilieuPlan) van TeamSport24 kunt u flink besparen op deze afvalstroom. Daarnaast draagt u ook bij aan een schoner milieu. Neem contact met ons op en wij geven u graag advies en uitleg over het plan.

Recycling

Recycling voor uw dorp

In veel dorpen en steden is de sportclub een ontmoetingsplek van spelende leden en hun gezinsleden. Door het plaatsen van recyclecontainers wordt men geactiveerd om hun bruikbare producten in de recyclecontainer te deponeren. Kleding, frituurvet, mobiele telefoons en inktpatronen zijn voorbeelden van producten waarvan de inzameling ervan geld voor de vereniging kan opleveren. TeamSport 24 heeft ruime ervaring met recycling bij sportverenigingen en heeft daarom met een aantal partners afspraken gemaakt. Ook weer met als doel om geld voor de vereniging te verdienen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Afvalverwerking samen Teamsport24

De voordelen en kansen:
  • Collectiviteitsafspraken voor ledigen afvalcontainer;
  • Reductie van uw afvalstroom;
  • Splitsing en dus besparing op uw afvalstroom!
  • SMP – SportMilieuPlan.
  • Extra inkomsten vanuit uw afvalstroom;
  • Recyclingsmogelijkheden!
  • Verlaag kosten en creeer inkomsten;
  • Positieve bijdrage aan ons milieu.